Komunální údržba

Údržba veřejné zeleně

Veřejná zeleň měst a obcí má velký význam z hlediska estetického, ale její hlavní funkce je mikroklimaticko -hygienická. Městská zeleň vytváří příhodné mikroklima v horkých letních dnech, zachycuje prachové částice, tlumí hluk, poskytuje útořiště pro volně žijící živočichy, působí na psychiku člověka.

To jsou základní parametry, která nám zeleň ve městě může nabídnout. Aby veřejná plocha vypovídala o vyspělé kulturní úrovni a zeleň plnila svou funkci, je nezbytné o ni pečovat, zajistit její dobrý zdravotní stav a samozřejmě zakládat zeleň novou.

Poskytované služby:

 • kompletní celoroční péče o travnaté plochy
 • tvarování keřů a živých plotů
 • řez keřů, ovocných stromů
 • kácení a prořezávky stromů ( kácení a prořezávky i ve výškách a těžko dostupných místech)
 • zakládání nových výsadeb včetně letničkových záhonů
 • frézování pařezů
 • štěpkování dřevní hmoty

Údržba komunikací

Provádíme celoroční údržby komunikací.

Základní nabídka:

 • strojové a ruční čištění komunikací a chodníků
 • chemické postřiky plevelů v dlažebních spárách

Úklid sněhu:

 • strojový a ruční úklid sněhu
 • posyp komunikací a chodníků

Posypový materiál s účinností do - 5 °C odpovídá normám EU.

Odvoz a likvidace odpadu

V rámci veřejných ploch povádíme i celoroční údržby komunikací a odvoz odpadu. Zajistíme odvoz komunálního odpadu a bioodpadu vozidly Avia a Multicar.

 • ruční a strojová nakládka
 • přistavení kontejneru 4, 9 a 11 m3
 • odvoz všech druhů odpadů (včetně nebezpečných odpadů)